Martin Hinshelwood har skrivit ett intressant inlägg på sin blogg om installationen och administrationen av Team Foundation Server.

Han skriver att det inte var alltför enkelt att installera TFS men att han efter det endast har loggat in på TFS-servern tre gånger för att göra någon administration. Detta över en tidsperiod på åtta månader.

Vi vet att den här versionen av TFS inte alltid har varit lätt att installera. Av det skälet har vi skrivit en djupgående installationsanvisning. Vi rekommenderar att man alltid har den till hands och följer den när man intstallerar produkten. Laddas ned här.