På engelska kallas det Serialize, men jag kan inte finna något bra svensk översättning. Men det handlar om på vilket sätt man sparar sitt data utanför appen, som finns beskrivna i klasser, så att det går att läsa tillbaka igen.

I Windows 8 finns tre alternativ:

(Man kan sakna en binärt alternativ som finns i andra versioner av .NET.)

XmlSerializer är den som rekommenderas att användas. Den är snabbast och laddar in minst moduler ifrån .NET Framework, vilket gör att den tar minst minne också.

DataContractSerializer använder sig av attributen DataContract och DataMember för att markera hur dina klasser skall sparas. Denna ytterligare funktionalitet kan göra det lättare att spara undan komplexa klasser. (Men börja med XmlSerializer och se om detta räcker innan du går över till DataContractSerializer.)

DataContractJsonSerializer skulle jag rekommendera att använda när man vill kommunicera klasser med andra tjänster eller andra appar.