(När jag skriver detta så är fortfarande Build igång. Det tredje dagen, alltså fredagen, har precis startat för dem i San Fransisco.)

Build har verkligen tagit över som den mest spännande konferensen som Microsoft anordnar. Det märker man speciellt den här gången när TechEd Europe pågår samtidigt, men nästan alla blickar är riktade emot buildkonferensen. I alla fall om man är utvecklare.

Det riktigt stora dragplåstret på Build var naturligtvis Windows 8.1, som visades publikt för första gången. Alla kan nu ladda ned en förhandsversion av Windows 8.1 och den finns både för x86 och ARM. Se på keynoten ifrån dag 1 och hoppa 23 minuter in i den för att se en demonstration av Windows 8.1 ifrån ett användarperspektiv. (Jag rekommenderar för övrigt att se hela keynoten.)

Men konferensen handlar inte om hur man använder Windows 8.1 utan hur man skriver program, appar och tjänster för denna plattform. Alla sessioner handlar på ett eller annat sätt om just detta. Av det skälet var det andra dragplåstret en förhandsversion av nya Visual Studio, Visual Studio 2013, vilket också kan laddas ned redan nu. Här finns en bra sammanfattning om vad det är för nyheter i Windows 8.1 för oss utvecklare.

Den tredje temat som konferensen samlades kring var Azure, och mer specifikt Azure Web Sites och Azure Mobile Services. Båda släpptes i en produktionsversion under konferensen.

Jag har valt ut några presentationer som jag tycker beskriver några av de viktigaste nyheterna. Gå sedan in på Build Channel9 för att själv frotera dig med över 100 sessioner.

What’s New in Windows Runtime for Windows 8.1

Länk till presentationen

What’s New in XAML

Länk till presentationen

What’s New in the Visual Studio 2013 IDE

Länk till presentationen

What’s New in ASP.NET and Visual Studio 2013

Länk till presentationen

Mobile Services – Soup to Nuts

Länk till presentationen

Ett par sessioner som kan vara extra spännande att se

Dessa är ett par sessioner som jag har funnit när jag har tittat runt ibland alla presentationer och som jag tycker kan vara extra spännande att se.

TypeScript: Application-Scale JavaScript

Länk till presentationen

Designing for Ubiquitous Computing

Länk till presentationen