Några av de största förändringarna i Team Foundation Server ifrån 2005 till 2008 är byggmotorn. Hela användargränssnittet och det bakom är omgjort. Nu finns det  bland annat inbyggt stöd för “continuous integration” och schemaläggning.

Läs gärna den här artikeln för att få en snabb överblick över denna funktion.