Vi har precis släppt en uppdaterad version av vårt populära training kit för Visual Studio 2010 och .NET 4. Detta funkar för den officiella version av Visual Studio 2010.

Följande funktioner finns det utbildningsmaterial för:

 • C# 4
 • Visual Basic 10
 • F#
 • Parallel Extensions
 • Windows Communication Foundation
 • Windows Workflow
 • Windows Presentation Foundation
 • ASP.NET 4
 • Windows 7
 • Entity Framework
 • ADO.NET Data Services
 • Managed Extensibility Framework
 • Visual Studio Team System

Ladda ned Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Kit (April edition)