Teknik: Visual Studio 2010, Team Foundation Server 2010

Norra Skogsägarna hade behov av att uppgradera och vidarutveckla sitt system för hantering av Medlemmar, Kunder, Kontrakt för bland annat skogsavverkning. De hade sedan början av nittiotalet utvecklat med Visual Basic och vill nu ta ett kliv upp på .NET-plattformen för att utveckla ett system som var lättare att vidarutveckla och underhålla.
För att göra detta valde de mycket tidigt att använda sig av Visual Studio 2010 och Team Foundation Server 2010. De började redan när dessa produkter var i Beta 1.
Genom att använda dessa produkter har de fått bättre koll på utvecklingsprojektet och det har fungerat mycket bra. De hanterar alla sina krav och defekter i Team Foundation Server och utöver det spara sin källkod och hantererar byggen i det samma.

Get Microsoft Silverlight

Kontakt: Germund Gustavsson, Norra Skogsägarna; Andreas Lindahl, Sogeti; Dag König, Microsoft