MVP (Most Value Profession), ett program för er som verkligen hjälper oss att lära ut våra tekniker och produkter. Vi har ett antal MVP:er i Sverige, men tyvärr inga än för VSTS. Här finns en lista över de som finns i världen.

Så, jag vill bara ge ett tips harrkkklll (harkling) att jag gärna ser några svenska stjärnor dyker upp.