Uppdaterat: Vi har bestämt att flytta denna föreläsning till våren istället.

Hur får man ekvationen att gå igenom i Team System med hjälp av MSF? Utifrån en rapport misslyckas 82% av alla projekt utifrån kundnöjdhet. Med hjälp av kombinationen MSF och Team System får projekten tillgång till ett kraftfullt verktyg att öka kundnöjdheten.

Fokus ligger både på att skapa gemensamma förväntningar på vad applikationen ska åstadkomma och stöd att kontinuerligt följa upp framtagandet av applikationen. Under seminariet redovisas erfarenheten att använda MSF och förslag hur olika delar kan utvecklas för att öka kundnöjdheten.

Om talarna:
John Leijonhufvud driver datakonsultföretaget Certosoft och arbetar med kvalitetsfrågor. Han har en bakgrund som systemarkitekt. Hos kunder hjälper han till att skapa praktiska arbetssätt som leder till att verksamhetens krav förverkligas i värdeskapande datorsystem.
Per-Erik Padrón är konsult inom området systemutvecklingsmetoder och IT-arkitektur. I denna roll arbetar han bland annat som mentor till utvecklingsprojekt och stödjer organisationer att bygga upp funktioner för systemutveckling och IT-arkitektur. Han är också lärare på KTH inom dessa områden.

Vi bjuder på kaffe&smörgås på morgonen

Vart: Microsoft i Akalla
När: 12 December 8.30 – 12.00