Vi har precis släppt ett TV-program om VSTS. I det programmet, vilket jag är programledare för, har jag bjudit in några personer för att diskutera olika delar i VSTS. Se den här: http://www.microsoft.com/sverige/msdn/msdntv/#

Följande ämnen tar vi upp:

  • Erfarenheter av implementation av VSTS (Magnus Juvas)
  • Vad är Microsoft Solution Framework (MSF) (Per-Erik Padron, John Leijonhufvud)
  • Introduktion till VTST-rollen Databaes Professional (André Henriksson)
  • Licenser (Andreas Nordenadler)

Det finns också en screencast över de viktigaste funktionerna i Databasrollen, som jag gjort. Tyvärr råkade jag få en liten blackout så att jag beskrev en funktion felaktigt. Det var ibland inställningarna för databastesterna.

Jag sade att man under rubriken Deployment, skall använda den för att köra script innan och efter testerna. Detta gör man på andra ställen, inte här. Här handlar det naturligtvis om att ha möjlighet att deploya sitt databasprojekt innan testerna körs.