Dynamiska språk, ett begrepp som håller på att segla upp på många utvecklares radarskärmar, skall jag, Dag König, i den här intervjun diskutera tillsammans med Niclas Nilsson, Factor10.

Vi kommer att ta upp heta ämnen såsom IronRuby och IronPython och vad är det för skillnad på dem. Dynamic Language Runtime, ett ramverk ifrån Microsoft för att kunna använda dynamiska språk. Silverlight och dynamiska språk, vilket det kommer snart att ha stöd för.

Frågor som finns i mitt huvud och som jag får svar på:

  • Vad är ett dynamiskt språk?
  • Vad är det för skillnad mellan dem och kompilerade språk?
  • Exekverar det långsammare än kompilerade språk?
  • Säkerhet

Länkar

Niclas blog: http://niclasnilsson.se

factor10: http://factor10.com

IronPython: http://www.codeplex.com/Wiki/View.aspx?ProjectName=IronPython

IronRuby: http://www.ironruby.net/

Try Ruby in the browser: http://tryruby.hobix.com/

Lyssna: (Ladda ned)
Programmet kommer via Podradio.nu