Det är en viktig fråga att ställa och svaret får vi i det här avsnittet av MSDN Radio av Daniel Akenine. Men programmet innehåller inte bara det utan jag och Robert Folkesson diskuterar andra saker också som har hänt sedan sist. Vet ni bland annat vad Seadragon är för något?

Länkar

Seadragon:

http://labs.live.com/Seadragon.aspx

VisitMix:

http://visitmix.com/2008/index.html

IE 8: On the Path to Web Standards Compliance – ACID 2 Test Pass Complete

http://channel9.msdn.com/Showpost.aspx?postid=367207

ACID2 på Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Acid2

AGLux-projektet:

http://agluxproject.spaces.live.com/

Download – mall för att skapa ASP.NET AJAX 1.0 projekt i Visual Studio 2008:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5c7df430-1c34-40d2-b6ec-81353b5fcf2e&displaylang=en

Boken Test Process Improvement

http://www.amazon.com/Test-Process-Improvement-step-step/dp/0201596245/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1200034934&sr=8-1

Download – VPC för Visual Studio 2008

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c7a809d8-8c9f-439f-8147-948bc6957812&displaylang=en&tm

Download – Visual Studio 2008 Rhythm Training Virtual PC

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=cb119c51-0171-4108-91db-4bd708c28f0d&displaylang=en&tm

Lyssna: här