Det finns en gammal “sanning” om Microsoft och det är att deras produkter först måste leverera några versioner innan de har kommit upp till en bra version. Man brukar säga att version 1.0 är den initiala versionen, med mycket funktionalitet, men som också kan vara lite instabil och ofullständig. Version 2.0 är egentligen en stor bugfix och också implementering av viktig feedback ifrån användare. Version 3.0 är den versionen som man egentligen ville släppa ifrån början. Det är den versionen där man hinner med att göra allt som man ville, plus bugfixar och produktförbättringar.

Vilka är, enligt min subjektiva uppfattning, Microsofts Version 3.0–produkter just nu. Här kommer en lista:

  • Visual Studio 2005
    Detta tycker jag är den mest tydliga version 3.0–produkten. Men det är kanske också för att det i verkligen är den tredje versionen av deras .NET-utvecklingsmiljö.
  • SQL Server 2005
    Det här är också faktiskt Microsoft tredje version av sin databas. Den första som Microsoft själva gjorde koden för var version 7.0. Sedan kom SQL 2000 och nu SQL 2005.
  • Microsoft Server 2003
    Detta tycker jag också en en version 3.0–produkt. Här är det dock lite svårare att se vilken faktisk version av operativsystemet som det är.

Men vad händer efter version 3.0? Det är detta som bland annat Microsoft Office kämpar med. Jag tycker att deras version 3.0–produkt var Microsoft Office 97, och det är väldigt länge sedan. Alla versioner efter den har kämpat att ta marknadandelar ifrån den versionen. Det har varit ett blandat resultat.

Det är möjligt att den nya versionen av Microsoft Office, kommer att bli en ny 3.0 för dem. Det finns vissa förutsättningar för det. Det finns nämligen vissa delar i Office som i den nya version kommer att bli 3.0–versioner. Jag tänker närmast på XML-stödet som kommer att förfinas, så att det till och med blir ett nytt standardfilformat.