Tillsammans med Compact Framework 2.0 och Visual Studio 2005, tycker jag att SQL 2005 Mobile (M-SQL5, min förkortning) är en som en dröm att jobba med.

Man skapar databaserna direkt inuti Visual Studio. Man kan sedan använda den nya funktionaliteten som DataSets har eller så kan man bygga egen logik för att accessa databasen. Det är samma logik som man använder för att accessa en vanlig SQL Server. Det enda som man inte kan göra är att använda sig av lagrade procedurer. De stöds inte av M-SQL5.

Vid körning av sitt program kopierar databasen automatiskt över till enheten, antingen en riktig eller en emulator. Om man använder databasen så kopieras automatiskt vissa bibliotek också över. Observera här att standardinställningen för Visual Studio är att databasen automatiskt kopierar databasen varje gång du kör igång programmet. Det gör att de förändringar som du gjort i databasen på enheten kommer att försvinna. Detta går enkelt att ändra, genom att öppna egenskaperna för databasen och välja att den inte skall kopieras vid körning.