Precis som i Windows Phone, så finns det i Windows 8 två standarteman, ett mörkt och ett ljust. Men i skillnad ifrån Windows Phone finns det igen central plats där man sätter denna inställning. (Det finns dock under PC Settings – Easy of Access möjligheten att slå på ett tema som heter High Contrast.)

I Windows 8 får varje app istället hantera denna inställning själv. Den hjälp man får ifrån Windows 8 är att klassen Application har egenskapen RequestTheme, vilket kan användas för att välja det mörka eller det ljusa temat. Observera att detta måste göras i klassen App som ärvs av Application och som vanligtvis finns i filen App.xaml.cs.

this.RequestedTheme = ApplicationTheme.Light;

Här finns ett exempel på hur man hanterar dessa teman: XAML light and dark app themes sample