Rocky Lhotka håller just nu på med att skriva en ny bok tillsammans med Billy Hollis. Boken kommer att handla om hur man bygger smarta klienter, primärt WinForms alltså.

Det som är lite överraskande är att han väljer att använda DataSet för att hantera informationen i applikationen.

I wanted to write a book using the DataSet because I put a lot of time and energy into lobbying Microsoft to make certain enhancements to the way the objects work and how Visual Studio works with them. Specifically I wanted a way to use DataSet objects as a business layer – both in 2-tier and n-tier scenarios.

Lhotka tycker att det finns ett flertal nya funktioner, bland annat partiella klasser, som gör det möjligt att använda DataSets för att bygga bra lösningar med.

Läs mer här.