Jag har fått en fråga om man kan lägga till egna “Browser Types” när man gör sin “Browser Mix” vid stresstestning (Load Testing) i Visual Studio Team System.

Låt mig först få ge en kort bakgrund innan jag svarar på frågan.

När man skapar ett stresstest, vilket handlar om att pumpa på en massa användare emot en webbapplikation, så skall man tala om hur dessa användare arbetar. Man gör en mixning mellan olika egenskaper som användarna skall ha.

Denna mix innehåller bland annat:

  • Vilka test som skall köras
  • Vilka olika webbläsare som skall anropa applikationen
  • På vilket typ av nätverk som användaren har när han kör emot applikationen.

Som standard finns det inte så många webbläsare att välja ibland. Och det är här som frågan om man kan utöka listan med flera. Och svaret är ja.

Man kan definiera andra webbläsare genom att lägga till en ny fil i katalogen “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Templates\LoadTest\Browsers”. Den katalogen innehåller beskrivningarna över de webbläsare som man kan använda. Det enklaste sättet att gå tillväga är att kopiera en befintlig beskrivning (fil), ändra namn och innehåll i den.