imageFör att komma igång med Azure har Microsoft släppt ett Windows Azure Platform Training Kit, vilket jag alltid rekommenderar att ladda. Den har många bra laborationer som man i sin egen takt kan göra.

Men en sak tycker jag inte om med detta "training kit" och det är att det inte finns någon riktigt enkelt första laboration för att komma igång.

För att råda bot på detta har jag skapat en sådan laboration. Den heter Azure – Hello World och den finns som en pdf-fil för att laddas ned och skrivas ut.

Den är mycket enkel, men visar ändå hur man skapar ett Azureprojekt och kör den lokalt och sedan hur man laddar upp den i Windows Azure och kör den där.