Vi har precis publicerat två stycken kundcases för Visual Studio Team System som är väldigt intressanta att läsa. Båda innehåller också en ROI (Return Of Investment), alltså hur mycket pengar man tjänat på att implementera VSTS.

Global Manufacturer
A global manufacturer deployed Microsoft Visual Studio Team System to improve the consistency and efficiency of internal software development,enabling it to support adoption of the widely recognized Capability Maturity Model for software development. This enabled the company to increase developer, project manager, and tester productivity while improving software quality.

ROI: 203% på sex månader

Länk

Social Networking Web Site
A social networking Web site used Microsoft Visual Studio Team System to improve the productivity of its developers and project managers as well as to reduce software costs.

ROI: 512% på tre månader

Länk