EpiServer, ett mycket välkänt varumärke, både i Sverige och andra delar av världen, har gått över till att använda Team System för att hantera sina utvecklingsprojekt. Det har gett dem många fördelar framför det som de hade tidigare. Här är några citat ifrån kunden:

– Eftersom vi är ett produktutvecklingsbolag måste vi vara så effektiva som möjligt och hitta de bästa verktygen för varje uppgift. Team Foundation Server innebär en påtaglig effektivitetshöjning av vårt arbete, säger Pelle Niklasson, utvecklingschef på EPiServer.

– Det är enklare att vara chef nu, säger Pelle Niklasson. Via servern kan jag se exakt vad samtliga utvecklare arbetar med. Det är lätt att se vad som har hänt tidigare och vem som gjort vad. Därför går det att fatta viktiga beslut på ett tidigare stadium.

EPiServer har en helautomatiserad byggmiljö. Det innebär att produkten byggs automatiskt varje natt med utgångspunkt från ett antal målbilder. Detta skedde även tidigare, men den integrerade miljön gör att produktionen nu kan ske effektivare.

Läs hela kundcaset här