Jag är ingen hejare på Java, men jag ville utmana mig själv till att få Java (för att köra webbapplikationer) att fungera på Windows Azure. Det var lättare än vad jag trodde.

Flera applikationsservrar är testade för Azure:

 • Tomcat
 • Restlet
 • Jetty
 • JBOSS

För att nämna några. Jag har valt att använda mig av Jetty som applikationsmotor i det här exemplet.

Det finns ett projekt på CodePlex med namnet AzureRunMe som hjälper till att installera och köra Java med ett flertal olika applikationsservrar. Men jag har valt att använda så få verktyg som möjligt för att förstå hur saker och ting fungerar.

Därför har jag har utgått ifrån detta exempel och kommer här endast att göra en kort sammanfattning över vad man behöver göra. För att få en djupare genomgång, hänvisar jag till exemplet ovan.

Vad behöver man för verktyg?

Steg för att få igång Java på Windows Azure

 1. Skapa ett nytt molnprojekt av typen Worker Role.
 2. Skapa kod i startmetoden på denna Worker Role som startar JRE och Jetty. (Se kod i exemplet här.)
 3. Addera filerna ifrån JRE och Jetty till projektet. Skapa ett bibliotekstruktur i projektet enligt följande:
  • app/jetty7
  • app/jre6
 4. Konfigurera denna Worker Role så att den tar emot http-anrop på port 80. (Se exemplet.)
 5. Gör ett par ändringar i Jettys konfiguration. (Se exempel.)

Klart

Så här ser webapplikationen ut efter att ha gjort detta.

image