Nu när vi har levererat IE 9 RC så är det verkligen dags att installera denna om man inte gjort det tidigare. Men då uppstår problemet hur man skall testa flera versioner av IE på samma dator.

För det första: Det går inte att köra flera versioner av IE i ett operativsystem. (Det är möjligtvis att det går om man gör lite hack, men det går inte jag igenom här.)

Men det finns flera sätt att testa flera IE-versioner på en dator ändå. Här är några av dem:

  • Ladda ned en VPC, som alltså är en virtuell miljö, där du kan köra olika versioner av IE. Microsoft har flera färdiga sådana som man kan ladda ned gratis. Det finns för IE6, IE7 och IE8. VPC för att köra flera versioner av IE
  • Använda programmet Expression Web Superpreview, som gör det möjligt att testa sina sidor i flera webbläsare, både IE, men även de andra såsom Chrome och Firefox.
  • Man kan också använda utvecklarverktygen som finns i IE9 och ändra renderingen av sidan. Man når utvecklarverktygen genom att trycka F12 i IE.