Söndagen den 30 oktober skickade Bill Gates ett internt email som handlade om hur Microsoft skall möta den nya vågen av tjänster som andra företag, bland annat Google, tillhandahåller via Internet. Det är en mycket intressant läsning och jag har tagit mig friheten att klippa ut några delar av mailet:

Today, the opportunity is to utilize the Internet to make software far more powerful by incorporating a services model which will simplify the work that IT departments and developers have to do while providing new capabilities.

Nu skall jag inte dra för stora växlar på citat ovan, men de tjänster som han pratar om passar väldigt väl in i den tjänsteorienterade arkitekturen (Soa) som jag förespråkar.

The broad and rich foundation of the internet will unleash a “services wave” of applications and experiences available instantly over the internet to millions of users. Advertising has emerged as a powerful new means by which to directly and indirectly fund the creation and delivery of software and services along with subscriptions and license fees. Services designed to scale to tens or hundreds of millions will dramatically change the nature and cost of solutions deliverable to enterprises or small businesses.

Här pratar han bland annat om att vi måste hitta nya affärsmodeller för att göra de tjänster som vi erbjuder lönsamma. På gott och ont har reklam blivit en sådan affärsmodell som fler och fler använder sig av, mycket sneglande på hur Google verkligen har lyckats att få en sådan modell lönsam.

Steve and I recently expanded Ray Ozzie’s role as CTO to include leading our services strategy across all three divisions. We did this because we believe our services challenges and opportunities will impact most everything we do.

Ray är en av huvudcheferna på Microsoft. Uttalandet visar att de kommer att satsa på en mer tjänstebaserad modell över hela företaget. Det kommer att genomsyra varje del.

Nästa år kommer, som jag tidigare sagt, bli ett mycket spännande år. Det kommer att bli ett år av kapplöpning på Internet. Olika aktörer kommer att försöka överträffa varandra med nya och billiga (ibland gratis) tjänster som vi kommer att kunna utnyttja och återanvända.