Thomas Drakengren skrev en mycket intressant kommentar till mitt tidigare inlägg, Kommentar till Bill Gates Memo. Jag skulle vilja kommentera det lite mer utförligt och har därför skrivit det som ett nytt inlägg.

Först lämnar jag över till Thomas:

Jag undrar om det verkligen är SOA som avses, i och med att Microsoft med detta vill möta hotet från AJAX, Web 2.0 och alla de där “heta” förkortningarna. Och detta nya att applikationer skall vara små, lättviktiga och släppas ofta talar snarare *mot* SOA, eftersom SOA ändå är en “tyngre” teknologi.

Även om nu Microsoft tar ett steg emot att publicera fler tjänster online, tror jag att vi ändå kommer att få se en produktiv konflikt framöver, mellan online-applikationer å ena sidan (AJAX etc.) och “smart clients” å andra sidan, eftersom vi faktiskt inte alltid är online. Se en litania om detta i min egen blog: http://blog.drakengren.com/conceptual_integrity/2005/10/ajax_and_smart_.html.

Eftersom Microsoft ju redan är långt framme med “smart clients” gissar jag att de till slut kommer att vinna denna kamp, även om de nu anses vara hopplöst “ute” när det gäller den senaste web-teknologin.

Min tur:

Du har rätt i att de Web 2.0-tjänster som är populära idag är “lättviktiga”. Men om verkligen dessa tjänster skall börja användas för mer viktiga typer av tjänster, så kommer man snart att behöva funktionalitet som idag inte finns i vissa av dessa protokoll eller teknologier. Nu är det ju också så att flera av dessa populära tjänster redan använder sig av Webbtjänster (i det här inlägget mer specificerat som SOAP). Jag själv använder mig av Amazons tjänst just på det sättet.

Det andra som jag vill påpeka är att SOA inte är någon teknologi. SOA är en arkitektur, där det finns utrymme för ett flertal olika teknologier för att implementera denna. Så, om man skall på något sätt skapa ett motsatsförhållande mellan Web 2.0 och SOA, så skall man titta på arkitekturen, inte på teknologin. Och här kan man nog idag vara lite kritisk mot vissa tjänster. Utgår de ifrån SOA-principer som gör det möjligt att konsumera, återanvända och förädla dessa tjänster.

Här är jag positiv till Microsofts intåg på marknaden. De har bundit sig till både SOA och också standarder för att skapa tjänster, som gör, tror jag, att vi kommer att få en tjänstestruktur utifrån bland annat de SOA-principer som jag ovan kort nämnde. (Jag har inte möjlighet att fördjupa mig i vilka de egentligen är just nu.)

ag håller helt med dig om smarta klienter och webbapplikationer. Det finns problem som gör att när vi tappar vår koppling till nätet, så slutar ofta dessa webbapplikationer att fungera. Men här finns det två kommentarer som jag dock vill göra: 1) Det är mer och mer sällan som vi tappar kopplingen och det kommer att bli ändå mer så i framtiden. 2) Det finns intressanta teknologier som gör det möjligt att brygga över dessa båda “världar”. Jag tänker bland annat på nedladdningsbara komponenter typ Java-applets och Microsoft Click-Once.