Sveriges Radio är verkligen aktiv när det gäller nya distributionsformer. Webbradio är något som vi nu är vana vid och nu har de också sedan i sommar skapat blogcasts (podradio).

Det är inte många andra radiobolag i världen som ligger så långt framme. De enda som är bättre är BBC. Det är bra att just RS har dem som förebild.

Jag har bara ett par önskningar:

  • Att SR börjar blogcasta många fler av sina program.
  • Att fler utanför den professionella radion börjar blogcasta.
  • Att vi får tillåtelse att spela musik på våra blogcasts.

http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_10381776.asp