Ivar Jacobson, en av grundarna till den nästan allrådande utvecklingsprocessen i Sverige, RUP, har tröttnat på dessa. I en artikelserie i Dr. Dobb’s skriver han bland annat följande:

There are many different processes promoted within the software development industry. But are they really that different? If you look closely at their content, you find that there are more similarities than differences.

Är inte de flesta av processerna rätt lika varandra? Man har tagit lärdom av varandra och har många metoder och tekniker som är gemensamma.

The focus needs to shift from the definition of complete processes to the capture of reusable practices. Teams should be able to mix-and-match practices and ideas from many different sources to create effective ways of working.

Det viktiga är inte att köpa ett helt processpaket och implementera detta utan att använda sig av väl beprövade metoder och endast använda de som man behöver.

En mycket intressant artikel.