Grattis alla ni som redan har utvecklat en app för Windows Phone. Detta ger er ett och ett halvt års försprång när det gäller att utveckla appar för Windows 8. Det mesta är nämligen rätt lika.

Men hur gör man och vad finns det för tips och tricks för att göra det ändå lättare?

Jag intervjuar Johan Lindfors, Coderox; Andreas Hammar, Jayway och Peter Bryntesson, Microsoft om detta. Alla har erfarenhet av att göra konvertera appar till Windows 8.

Ladda ned intervjun här för avspisning vid senare tillfälle.

Några länkar som nämns i intervjun:

Uppdatering

Svar ifrån twitter på en av frågorna som ställdes i intervjun:

@buzzfrog ang. frågan i intervjun om Bing Maps SDK för Windows 8/Visual studio 2012 så är det sagt att den kommer i slutet av september.. (@PeterDrougge)