Ett av de stora problemen idag är att det är besvärligt att tillhandahålla testmiljöer för testarna. Det kostar både tid och pengar att installera testmiljöer på datorer; ge tillgång till dem åt testare och rapportera testresultat ifrån dessa tester. Våra applikationer också har blivit ytterst komplexa, vilket innebär att man behöver bygga upp en hel infrastruktur för att göra ett test, vilket ytterligare försvårat produktionslika tester.

Visual Studio Lab Manager är ett nytt system i Visual Studio som gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa upp virtuella miljöer för testning. Det gör att man får automatisk hantering av uppsättandet av miljöerna; installation av de program som skall testas; göra tester, både automatiska och manuella, på dem och också skapa felrapporter, om några defekter hittas.

Under den här halvdagen kommer vi gå igenom Visual Studio Lab Manager. Vi börjar ifrån början och berättar om virtualisering och hur man kommer igång med Windows Server och Hyper-V. Efter detta går vi igenom hela processen för att installera sina applikationer i dessa miljöer, testa dem och skapa felrapporter. Och till slut kommer Länsförsäkringar att dela med sig av deras erfarenheter av att använda Visual Studio Lab Manager i sin utvecklingsprocess.

Virtualisering
Anders Björling, Microsoft
Windows Server och Hyper-V ger en konsoliderad servermiljö och en infrastruktur som snabbare svarar upp till utvecklares nya och förändrade krav.

LabMan1

Visual Studio Lab Managment
Mathias Olausson, Qwise
I detta pass visar vi hur man får igång Lab Manager och hur man använder de olika delarna i produkten.

Vi går igenom ett exempel som visar på följande delar: Arkitektur, installation och konfiguration; Skapandet av miljöer; Manuell testning i virtuell miljö; Automatisering av tester; Byggautomatisering, deployment och automatiska tester i byggen.

LabMan2

Visual Studio Lab Management hos Länsförsäkringar
Tomas Scott, Länsförsäkringar
Länsförsäkringar har använt Visual Studio 2010 under en tid. I den här presentationen delar Tomas vision och erfarenheter ifrån deras införande av Visual Studio Lab Manager.

LabMan3