Detta är en fråga som, åtminstonde jag, tycker blir allt svårare att ge ett rakt svar på. I mitten på nittiotalet, innan webben slog igenom, så var det feta klienter som gällde. Där var frågan om det skulle vara ett grafiskt användargränssnitt eller ej. Sedan kom webben och i början på nittiotalet skulle så mycket som möjligt exponeras eller åtminstonde se ut som att det var ett webbgränssnitt. (Det exploderade när Microsoft kom ut med sin första version av ASP.NET.)

Men idag är det inte lika lätt att se vilken teknik som skall användas. Det finns ett flertal och många av dem är en blandning av feta klienter (eller som vi kallar dem nu smarta klienter) och web.

Ted Newark har publicerat en artikel på MSDN, där han försöker att gå igenom vad det är för bakgrundsfaktorer som avgör vilket användargränssnitt som man skall välja för sin applikation.

Han utgår ifrån fem faktorer:

  • Style
  • Implementation
  • Perspectives
  • Locality
  • Technology

Läs och begrunda. Pragmatic Architecture: User Interface