Hur man skall jobba med Team Projekt i Team Foundation Server, alltså hur stora skall de vara; skall de vara på produktnivå, releasenivå eller organiserat på något annat sätt?

Detta är en mycket viktigt fråga och eftersom man behöver ställa den i början på ett projekt, innan man kanske har full överblick över hur Team Foundation Server fungerar, så är det inte alltid lätt att ta rätt beslut.

Jag har ett bra dokument som försöker förklara hur man skall kunna besluta detta. Det innehåller till och med ett beslutsflöde som gör det enklare att kunna gå igenom för- respektive nackdelar.

Planning a Team Project