Många av oss inom Microsoftsvärlden har en något komplex relation med vår kära källkodshanterare Visual Sourcesafe. Visst har den funnit länge, som en trotjänare, men vi har inte alltid varit så glada i den.

Det finns företag och enskilda utvecklare som verkligen har kunnat tämjat den källkodshanteraren. Men för de flesta av oss har vi använt den på ett så enkelt sätt som möjligt.

Detta har gjort att vi inte har tagit till oss mycket av de spännande lösningar som  Software Configuration Management (SCM) har utvecklat under åren.

Men nu har Team Foundation Server utvecklats som en mycket värdig efterföljare till Visual Souresafe. Bara själva källkodshanteringsdeln i TFS gör det värt att uppgradera. Men när (för jag säger inte om) ni gör detta, så försök också att fundera över hur man kan använda källkodshanteringen (eller det bredare begreppet SCM) på ett bättre sätt. Konvertera inte endast era sourcesafe-databaser och kör vidare i gamla hjulspår.

SCM handlar om kommunikation och så fort man har ett team, alltså mer än en person, behöver man kommunicera. SCM handlar också om att kunna arbeta effektivt med samma källkod. SCM handlar utöver detta om hur man upprätthåller kvalité på sin kod.

Om man använder SCM på ett bra sätt så får man verkligen mycket hjälp och det kan göra att du uppskattar din källkodshanterare på ett helt annorlunda sätt och till och med kysser den som tack.