Här är en video ifrån Channel9 med en intervju av Ellie Powers. Hon är Program Manager för HotMail. Hör vad hon har att säga om Scrum, dess fördelar och lite utmaningar.

Se här