Man behöver först låsa upp telefonen för att börja kunna testa sina applikationer direkt på den. Här är de stegen för att göra detta:

  1. Se till att ha registrerat ett livekonto på Marketplace. http://developer.windowsphone.com.
    (Observera: Registrering måste ha godkänts innan man kan låsa upp en telefon.)
  2. Ladda ned, om du inte redan har gjort det, utvecklingsverktygen för Windows Phone. (De finns på samma länk som ovan.)
  3. Koppla upp telefonen på din PC.
    (Se till att datum och tid är rätt.)
  4. Starta programmet Windows Phone Developer Registration som vanligtvis finns på följande ställe i startmenyn: Windows Phone Developer Tools – Windows Phone Developer Registration.
  5. Skriv in inloggningsuppgifter för livekontot som tidigare registrerades i Marketplace och tryck Register.
  6. Klart