Jag har fått den här frågan några gånger och det är faktiskt en fråga som jag själv har ställt mig under de senaste månaderna när jag har börjat sätta mig in i detta ramverk.

Här är några tips som jag har. De kan sammanfattas i två punkter: Böcker och Prova. (För andra kan det vara att gå någon kurs eller något annat sätt.) Jag vet också att i flertalet av de konferenser som kommer i vår så finns ofta dragningar om Entity Framework med.

Böcker

Det finns fortfarande inga utgivna böcker för Entity Framework 4. Men det finns tre som är på gång. Följande har jag koll på:

ADO.NET Entity Framework UnleashedADO.NET Entity Framework Unleashed, Craig Lee

Entity Framework Recipes: A Problem-Solution ApproachEntity Framework Recipes: A Problem-Solution Approach, Zeeshan Hirani, Larry Tenny

Book cover of Programming Entity FrameworkProgramming Entity Framework Rough Cut, Second Edition, Julia Lerman. Den här boken kan man redan nu köpa vissa delar av.

Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software Domain-Driven Design, Eric Evans. Detta är en mycket bra bok som tar upp hur man skall tänka för att implementera en domänmodell, vilket är det som Entity Framework hjälper till med.

Applying Domain-Driven Design and Patterns: With Examples in C# and .NETApplying Domain-Driven Design and Patterns, Jimmy Nilsson. En bok som jag återkommer till hela tiden för att följa hans diskussion om hur han implementerar en domänmodell.

Prova

Det jag gör just nu är att jag har ett projekt som jag jobbar med för att lära mig Entity Framework. Ett sådant projekt behöver inte vara extremt stort, men innehålla vissa typer av funktionalitet som utmanar Entity Framework att visa sig ifrån sin bästa sida.

Andra resurser

Huvudsidan på MSDN för Entity Framework

Julie Lerman’s Blogg

ADO.NET Team Blogg

Entity Framework Design Blogg