En ny funktion i Windows Phone 8 är att man kan distribuera appar utan att behöva ha dem i Windows Phone Store. Detta möjliggör att man kan börja bygga interna appar som man inte på något sätt vill att de skall synas utanför företaget.

Hur fungerar detta?

Man behöver ett certifikat ifrån Symantec för att signera appen. Detta certifikat gäller i ett år och kostar $299.) Kan endast göras emot ett Företagskonto för Windows Phone Store. (Det vanliga kontot som företag alltid har haft för att publicera appar.)

Med detta certifikat skapar man ett Application Enrollment Token (AET).

Detta token installerar man på de telefoner som skall kunna installera och köra appar ifrån företaget. Detta kan göras på flera sätt, alltifrån att använda ett Mobile Device Management System (MDM) såsom ITunes till att skicka det i ett email.

Utvikning: Det finns två typer av företagsanslutningar man kan göra till en telefon: 1) Hanterad eller 2) Ohanterad. Är den hanterar, alltså med ett MDM så kan man göra lite annorlunda saker än om det är ohanterat. Man kan endast vara ansluten till ett hanterat företag, men till många ohanterade företag.

De appar som man vill distribuera skall man signera med certifikatet ifrån Symantec.

De kan sedan distribueras via MDM, som länkar, i email eller i en så kallad Company Hub.

Men jämna mellanrum kommer telefonen att kontakta en Microsofttjänst som validerar att AET fortfarande är giltigt.

Detta var en mycket kortfattad introduktion till detta ämne. Jag rekommenderar verkligen att se Windows Phone 8: Enterprise Development ifrån Build 2012. Den förklarar detta på ett djupare sätt.

Länkar

http://www.windowsphone.com/en-US/business/for-business

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/jj206943(v=vs.105).aspx