I Visual Studio 2012 har vi gjort Visual Studio CPU profiler tillgänglig i alla versioner av Visual Studio, inklusive den gratisversionen Visual Studio Express.

Detta verktyg är bra att använda för att se vilka metoder som tar lång tid och som därför gör att sin app går långsamt.

Man kan analysera appar som är skrivna med hjälp av Javascript, Visual Basic, C# och C++.

Läs blogginlägget How to profile a XAML Windows Store App för att få en bra introduktion.