Detta är del av en artikelserie Guppy – Hur bygger man en riktig tjänst med Azure Mobile Services?

Guppy, är inte någon revolutionerande tjänst i sig själv, men den är ändå intressant för att den innehåller olika utmaningar och funktioner för Azure Mobile Services.

Guppy är en tjänst som håller reda på vart olika personer är i olika grupper. Det kan exempelvis vara en grupp vänner som åker skidor en helg och vill hålla reda på vart de andra är i liftsystemet. Det kan vara en arbetsgrupp som vill veta vart de andra kollegorna är. Man skapar grupper och bjuder in personer att vara med i dem. Vid incheckning talar man om vilka grupper som den gäller för. Man kan idag använda sig av manuell check-in, snabbval och NFC. De personer som man är extra intresserade av kan man lägga till som favoriter. En notifiering kommer att skickas när någon av dessa personer gör en incheckning.

Funktioner

Detta är vad version 1.0 beta skall klara av.

 • Skapa en användare och kunna ändra namnet på personen
 • Skapa en grupp
 • Lägga till sig i en grupp
 • Lägga till / Tabort en favorit
 • Söka bland de personer som är med i samma grupper som användaren
 • Registrera en notifieringskanal
 • Checka in
 • Checka in via snabbval / NFC
 • Skicka notifieringar

Datamodell

Scan_Pic0001

 • User – Användarens information. (I dagsläget använts Twitter som autentiseringstjänst. Dess användaridentitet mappas i denna tabell till en intern användaridentitet.)
 • Group – Grupperna som finns i systemet
 • UsersInGroup – Vilka personer är med i vilka grupper
 • Favorite – Användarens favoriter
 • ChannelsForUser – Den notifieringskanaler som användaren har.
 • PositionForUser – En incheckning
 • PositionRegistredForUser – Till vilka grupper incheckning är kopplad
 • NFCPosition – Snabbval som gör att man kan checka in emot en grupp bara genom att ange ett id som finns i denna tabell