Detta är del av en artikelserie Guppy – Hur bygger man en riktig tjänst med Azure Mobile Services?

imageAzure Mobile Service är en tjänst byggd ovanpå Microsofts moln Azure. Det innehåller både en klientdel och en serverdel. Klienterna som idag stödjs är iOS, Windows Phone 8 och Windows 8. (Man kan också använda sig av REST för andra typer av klienter.)

Serversidan ger följande stöd:

 • Data
  Tabeller som skapas i en SQL Azure databas och som man kan göra CRUD-operationer på. På klientsidan avspeglas dessa som klasser i applikationen.
 • Autenticiering
  Kunna logga in emot flera tjänster och sedan beskriva vad de olika tabellerna har för rättigheter. Exempelvis kan man säga att en tabell endast kan användas av autenticierade användare. Klientbiblioteket exponerar metoder som gör det mycket lätt att använda sig av detta i sin applikation. Det är i princip en rad kod för att göra hela inloggningsförfarandet.
 • Push Notifications
  Det finns stöd för att skicka notifieringar till iOS, Windows Phone 8 och Windows 8 ifrån serversidan.
 • Batchjobb
  Möjligheten att köra serverjobb i definierade intervaller.

Testa

Man kan testa Azure Mobile Services i 90 dagar utan någon kostnad. Anmälan görs via denna länk.