Introduktion

I det här dokumentet gör jag översiktlig genomgång av de olika versionerna som Visual Studio 2005 finns i.

Jag ger också några prisuppgifter ifrån Dustin, för att få en ungefär överblick vad de olika versionerna kostar. Idag är det vanligast att man köper Visual Studio tillsammans med en MSDN-licens. Jag har faktiskt inte hittat någon möjlighet att köpa någon version av Visual Studio Team utan MSDN. Av det skälet kommer jag att titta priserna där MSDN är inkluderat.

Grundversionerna i Visual Studio 2005

Det finns tre grundversioner av Visual Studio. Dessa är:

  • Visual Studio Express (Det finns ett flertal olika expressversioner, såsom Visual Basic.NET, C# eller Web Developer)
  • Visual Studio Standard
  • Visual Studio Professional

 

Här är en tabell med en jämförelse av de viktigaste funktionerna i dessa olika versioner:

Feature

Express Products

Visual Studio Standard Edition

Visual Studio Professional Edition

Code snippets

Yes

Yes

Yes

User experience

Streamlined

Streamlined

Full

Mobile Device Support

No

Yes

Yes

Database design tools “data connections” node

Local

All

All

Data access

VB, VC#, VC++, VJ#:local, Visual Web Developer: local and remote

All

All

Class Designer / Object Test Bench

No

Yes

Yes

XML Support

XML only

XML/XSLT

XML/XSLT

Deployment Tools

No

Click Once

Yes

Reporting

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services / Crystal Reports

SQL Server 2005 Integration

No

No

Yes

Code Profiling

No

No

No

Static Analysis

No

No

No

Unit Testing

No

No

No

Code Coverage

No

No

No

Project Management

No

No

No

Test Case Management

No

No

No

Kommentarer till tabellen

Expressversionen, som är gratis just nu, tittar jag inte alls på. Den har många begränsningar som gör att den inte kan användas för att utveckla med större projekt.

Mellan Standardversionen och den Profesionella versionen är det faktiskt inte så mycket som skiljer.

Behöver man avancerade ”Deployment Tools” så skall man välja Professional. (Men vanligtvis är det endast en utvecklare i projektet som har ansvaret att göra detta.)

Det finns lite mer avancerad ”Debugging”. Men personligen har jag aldrig använt mig av möjligheten att debugga ”remote”.

Vad ett ”Streamlined” användagränssnitt innebär vet jag inte.

Den egentliga största skillnaden mellan dessa versioner är stödet för SQL Server. I Professional är det mycket bättre. (Men vissa utvecklare har ännu inte funnit den funktionaliteten i Visual Studio 2003, så det är inte säkert att den ger ett så stort mervärde? Många använder sig av andra verktyg för att skriva lagrade procedurer och definiera databaser.)

Den stora skillnaden, och också lite av en besvikelse, är att alla nya funktioner för kodhantering och testning har de lagt i Teamversionerna. (Classdesignern är dock ett viktigt undantag.)

Teamversionerna i Visual Studio 2005

Det finns tre olika teamversioner. Dessa är:

  • Visual Studio Team Edition for Software Architects
  • Visual Studio Team Edition for Software Developers
  • Visual Studio Team Edition for Software Testers

Det finns också en version som heter Visual Studio Team Suite, vilket är en version som innehåller alla tre typerna av Visual Studio Team Edition.

Det finns många funktioner i dessa versioner som man gärna vill använda. Tyvärr är dessa funktioner utspridda på de olika teamversionerna, vilket gör att, jag själv, helst skulle vilja ha megaversionen Visual Studio Team Suite.

Här är en tabell som jämför några av de viktigaste funktionerna i de olika teamversionerna.

Feature

Team Edition for
Software Architects

Team Edition for
Software Developers

Team Edition for
Software Testers

Visio & UML

Yes

Yes

No

Application Designer

Yes

No

No

Logical Info. Designer

Yes

No

No

Deployment Designer

Yes

No

No

Code Profiling

No

Yes

No

Static Analysis

No

Yes

No

Unit Testing

No

Yes

Yes

Code Coverage

No

Yes

Yes

Load Testing

No

No

Yes

Test Case Management

No

No

Yes

 

Kommentarer till tabellen

Dessa versioner är uppdelade efter rätt stora projekt där utvecklarna har väldigt klara och mindre roller. I många av de projekt som jag har erfarenhet av är det inte så. Det kan vara att arkitekten också är utvecklare och även att utvecklare kan vara testare. Det gör att man tyvärr i mindre projekt antingen får välja att köpa en eller flera versioner av Team Suite eller låta bli att använda vissa funktioner.

Om jag skulle vara tvungen att välja någon av versionerna så skulle jag välja Visual Studio Team Editon for Software Developer. I den versionen tycker jag att man får mest för pengarna. (Men jag skulle då tycka det vara väldigt tråkigt att inte få använda mig av Applikationsdesignern.) Den versionen innehåller funktionalitet för enhetstester, inklusive Code Coverage, så att man kan bedriva testdriven utveckling. De två Code Analyzer är också ett par kraftfulla funktioner. Man får också stöd i Visio för att kunna rita diagram.

Priser

Dessa priser är tagna ifrån Dustin och utan eventuella rabatter.

Version

Pris

Visual Studio, någon av expressversionerna

Gratis

Visual Studio 2005 Std

2 690 kr

Visual Studio 2005 Pro

7 350 kr

Visual Studio 2005 Pro + MSDN Premium

23 170 kr

Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects + MSDN Premium

50 470 kr

Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers + MSDN Premium

50 470 kr

Visual Studio 2005 Team Suite + MSDN Premuim

100 970 kr