[Fråga]

Kan man på ett bra sätt simulera att webbklienter kommer ifrån många olika ip-adresser för att kunna testa sin lastbalanserade webbplats?

[Svar]

Ja, man kan simulera IP-Switching, med hjälp av våra testagenter. (Observera att det innebär att man behöver skapa en TestRig med minst en Controller och en Agent.)

IP switching allows an agent to send requests to a server by using a range of different IP addresses. This simulates calls that come from different client computers. IP switching is important when you test against a load balanced Web farm. Most load balancers establish affinity between a client and a particular Web server by using the IP address of the client. If all requests look like they are coming from a single client, the load balancer will not balance the load. To obtain good load balance in the Web farm, it is important that requests come from a range o IP addresses.

Mer information ifrån MSDN finns här