[Fråga]

Nu när VS2008 har lanserats så undrar många hur denna produkt fungerar ihop med VS2005, inklusive hur man kan använda dem emot olika versioner av TFS.

[Svar]

Väldigt mycket fungerar klockrent tillsammans. Vi har verkligen försökt att inte förändra någonting i gränssnitten mellan de olika versionerna. Kolla in följande matris som beskriver hur de olika produkterna fungerar med varandra.