Jag är inte speciellt hemma när det gäller “Open Source”, så detta skall jag inte utala mig om. Men något som å andra sidan ligger mig varmt om hjärtat är Open Data Source. (Det är ett begrepp som jag själv hittade på. Kom ihåg att ni läste det här först.)

Open Data Source handlar inte om att dela på källkod, som Open Source, utan att dela på information. Det handlar också om att göra det enkelt att skapa information.

Några av de bästa siterna på Internet är siten som både gör det möjligt att skapa information och att också återanvända den. Jag tänker främst på både Amazon och Google. Användarna i Amazon kan skapa information genom att bland annat skriva recensioner. I dagsläget finns det över 10 miljoner. Hos Google är det ändå enklare för människor att skapa information. Det är bara att skapa en sida på Internet. Båda dessa siter har också, via web services, gett möjlighet att återanvända informationen till att skapa andra typer applikationer eller tjänster.

Amazon och Google är båda siter som också går bra ekonomiskt, även om de ger användare tillgång till deras viktigaste resurs, alltså information. Att ge den möjligheten är alltså ingenting som hindrar lönsamheten.

Varför finns det så få liknande siter i Sverige? Finns det ännu någon Internetbokhandel som har web services, som är offentliga? Här finns det mycket att göra (och också kanske mycket att tjäna).

Gör, som den gamla schlagern säger:

Öppna ditt fönster, släpp in lite sol
Glöm den snö som föll i fjol
Tänk på rosor och viol
Lätta ditt sinne och ta livet glatt
så får du lyckan säkert fatt
Låt ej sorg och bekymmer få trycka dig
utan ta några blommor och smycka dig
och ta och öppna ditt fönster
släpp in lite solsken en minut
och titta ut

Om man skulle frasera den lite så tycker jag att följande sång är något som vi i Sverige skulle behöva höra efter “IT-bubblans” glansdagar. (Den rimmar inte alls, eller något annat heller.)

Öppna dina system, släpp in lite användare
Glöm den bubbla, som brast i fjol
Tänk på Java och .NET
Programmera om ditt minne och ta livet glatt
så får du säkert nya användare fatt
Låt ej gammal kod och dålig aktiekurs trycka dig
utan ta några databöcker och smycka dig
och ta och öppna dina system
och släpp ut lite data
och njut