Här är ännu en virtuell maskin, installerat med Visual Studio Team System 2005. Detta är ett mycket bra sätt att testa om man inte vill isntallera något på sin maskin.

Ladda ned här