Det finns så många Single Page ramverk (SPA) idag. Det mest kända är nog Angular.js. Hur skall man kunna välja? Ett sätt är att jämföra några och det är detta vi skall göra i detta avsnitt av dev.cast. Jag diskuterar med Carl Mäsak ifrån Edument om ett annat SPA-ramverk som heter Ember.js.

Länkar