Den gamla trotjänaren Microsoft SQL Server lever och frodas, även om den idag är mer utmanad än tidigare. Jag tänker speciellt på nya databastyper såsom dokument- och grafdatabaser.

I den här avsnittet pratar jag med Johan Åhlén, en av de drivande Microsoft SQL Server personerna i Sverige.