Ånyo har jag fått besök i min virtuella studio av Marcus Hammarberg, en av mina open source korrespondenter, för att diskutera ett ramverk som heter Simple.Data. Och frågan är om det räcker med ett sådant ramverk istället för de OR-mappers som har varit populära under de senaste åren, främst NHibernate och Entity Framework.