Gränsen mellan feta klienter och tunna klienter suddas mer och mer ut. Med Single-page Applications har webbapplikationer verkligen fått samma funktionalitet som mer traditionella klienter skrivna i Microsoft .NET eller Java tidigare var ensamma om.

I detta avsnitt av Dev.Cast diskuterar jag med Emil Cardell för att få  reda på mer om ett av dessa ramverk, AngularJs, som gör att man även kan ha en snygg arkitektur i sin webbapplikation.

 

The Two Minute Guide to AngularJS for .NET Developers