För många av oss som varit med länge och skrivit applikationer så kan det låta lite konstigt, till och med fel, att använda sig av ett dynamiskt språk på serversidan och ändå mer att det är Javascript. (Då glömmer vi visserligen väldigt lätt ASP där man använde sig av VB-script på serversidan.)

Men med Node.js har ett riktigt spännande ramverk sätt dagens ljus som gör det möjligt att just göra detta och till och med göra det med bra prestanda på serversidan.

I det här avsnittet av Dev.Cast har jag vänt mig till Anders JanmyrJayway för att han skall hjälpa mig mer att förstå vad Node.js är och vart och hur man skall använda detta ramverk.

LÄNKAR