Vad händer med mjukvaruarkitekturen när nya förutsättningar och trender dyker upp? Vad har hänt med SOA (Service Oriented Architecture) och andra frågor diskuterar jag med Sten Sundblad, en av nestorerna inom mjukvaruarkitektur i Sverige.