Fler och fler börjar intressera sig för att förflytta sina tjänster, helt eller dela av, till molnet. Men för många av oss finns det fortfarande en osäkerhet om hur säkert detta är. Det finns naturligtvis en pågående diskussion om detta. För att lyssna in till den har jag bjudit in Daniel Akenine, Microsoft, som jobbar med dessa frågor både nationellt och internationellt. Vi diskuterar molnet generellt så även om du inte är intresserad av Microsofts moln Windows Azure, så är detta intressant att lyssna till.

Här prenumererar då på avsnitten ifrån Dev.Cast