ALM, det vill säga Application Lifecycle Management, är något som varje ny version av Visual Studio, sedan 2005, vuxit med så det knakar. Det är system och funktioner för källkodshantering, ärendehantering, testning, rapporter och mycket annat. Allt detta för att underlätta ett utvecklingsprojekts alla faser.

Via Skype har jag intervjuat två experter på området. Mathias Olausson (som är MVP på just detta) och Magnus Timner, båda ifrån Transcendent Group.

Länkar